Tervetuloa Koulu 3.1 -hankkeen blogiin. Hanke on opetushallituksen rahoittama.

20 kesäkuuta 2012

Mobie Zine -webinaarista

Muutama norssin opettaja (Vuokko Kangas, Jari Sjölund ja Ari Myllyviita) osallistui 20.6. pidettyyn Mobie Zine -webinaariin. Kyseine palvelu on WordPress -alustalle rakennettu plugin eli lisäohjelma. Se on rakennettu erityisesti oppilaitostarpeita ajatellen, oppilaitoksen kokonaisvaltaiseksi julkaisujärjestelmäksi, mm. sähköisiä kalentereita myöten.

Palvelun tuottaa - verkkopalvelin-ympäristö ja sen ylläpito - http://www.mobie.fi/. Ko. sivulta löytyy myös lisää tietoa.21 huhtikuuta 2012

Kuva tapaamisesta 18.4.

Parisen kymmentä hankeaktiivia kokoontui Hämeenlinnan normaalikoululle jakamaan kokemuksiaan. Puhetta pitää Horilan Mikko.

18 huhtikuuta 2012

Koulu 3.1 -hankkeen tapaamisen tuotoksia

Hämeenlinnassa ITK-tapahtuman yhteydessä kokoontui lähes 20 Koulu 3.0- ja Koulu 3.1-osahankkeiden toteuttajia.Tässä joitakin poimintoja Koulu 3.1 -hankkeiden esityksistä.

Turun normaalikoulussa toteutetun "Ilmaisten verkkosovellusten pedagoginen käyttö vieraiden kielten opetuksessa"-osahankkeen blogista löytyy iso määrä testattuja sovellutuksia.
http://sites.google.com/site/tnk31kielet/

Oulun normaalikoulun osahankkeessa "Kuvataiteen opetuksessa" tuotoksia olisi analysoitu mm. Airplay-ohjelmaa hyödyntäen. Hankkeessa on testattu erilaisia iPadin appseja. Toisessa oululaisten osahankkeessa "iPad yläkoulun matematiikan opetuksen innostajana" testattiin matematiikan opetuksen appseja http://matikkablogi.blogspot.com/. Erilaisten appsien perkaaminen on iso työ, opetuksessa toimivien löytäminen vaatii paljon testaamista. Muita esille nousseita oppilaiden kanssa toteutettuja blogeja: http://kolmasluokka.blogspot.com/, http://maailmankansalaiset.blogspot.com/

Hämeenlinnan osahanke "Mobiilipalvelut opetuksen, ohjauksen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön tukena" ovat tuoneet lisäulottuvuuden blogien hyödyntämisessä. Vuoden aikana postauksia oli lähes sata. Tällä laajuudella kodeille tiedottaminen eivät missään toteutuisi paperivaihtoehdossa.

Arisgames.org -pelin hyödyntäminen oli savonlinnalaisten hankkeen ydin. Hankkeen tuotoksia voi katsella blogista: http://norssi.vuodatus.net/

Kidblog.org -palvelu
Edublogs -alusta toimii myös ilman sähköposteja.

Päivien aikana saatiin hankekartalle vielä kaksi uutta osahanketta:
- Edmodo lukion englannin kielen opetuksessa
- Geogebra matematiikan opetuksessa

06 huhtikuuta 2012

Osahankkeiden raportointiin

Osahankkeet päättäminen ja dokumentointi ohjeiden mukaan pitää tapahtua 30.4. mennessä. Osa jatkunee vielä tämänkin jälkeen, mutta ei hätää, väliaikaraporttia peliin, niin saamme toukokuussa tehtyä mielenkiintoisen koosteen Koulu 3.0 -hankkeiden kanssa.

Kannattaa tutustua normaalikoulujen TutKoKe (Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan) –verkoston laaja tuotokseen osoitteessa http://enorssitutkoke.wikispaces.com/ 12.4. tapahtuvan julkaisun jälkeen. Sivusto antaa kuvan normaalikoulujen laajasta tutkimus- ja kokeilutoiminnasta, josta osa on tietenkin ollut juuri Koulu 3.0- ja Koulu 3.1 -hankkeita.

Koulu 3.1 –hankkeen tuloksia kootaa yhteen syksyn seminaarissa (ajankohta ja paikka vielä auki), mutta seminaarin merkitys on ajatusten vaihdolla, joka toivon mukaan synnyttä lisää artikkeleita ja myös tutkimusartikkeleita osahankkeiden ympäriltä.

Koulu 3.0- ja 3.1-hankkeiden koosteet siirretään mm. Openkortti –palveluun, jossa niille saadaan entistä laajempaa käyttöäa. Toivottavasti saadaan myös palautetta erilaisista jatkokokeiluista ja hyödyntämisestä. Keväällä 2013 ITK-tapahtumaan varaudutaan omalla foorumiesitykselle.

27 helmikuuta 2012

iBooks Author -koulutuksessa - pikamuistiinpanoja

Mac-laitteet ja erityisesti iPadit saavat uuden merkityksen iBooks Author -työkalun myötä. Opettajien itsensä tuottamat aineistot voisivat toimia opetuksrn perustana, mutta oppilailla pitäisi olla kaikilla iPadit. Multimedian tuottaminen tuntuu yksinkertaiselta.

Muita mielenkiintoisia esille nousseita linkkejä tai ohjelmia/palveluita:
- 3D: Blender, Google SketchUp
- Class Widgets, iBooksiin lisukkeina

Kysymyksiä?
- pedagoginen lähtökohta?
- vain yhteen järjestelmään kiinnitetty

21 helmikuuta 2012

Hankekartta - kouluittain ja asteittain

Kouluittain hankkeita toteutetaan seuraavasti: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5 kpl, Hämeenlinnan normaalikoulu 1 kpl, Jyväskylän normaalikoulu 2 kpl, Kajaanin normaalikoulu 1 kpl, Oulun normaalikoulu 3 kpl, Rauman normaalikoulu 1 kpl, Savonlinnan normaalikoulu 1 kpl, Tampereen normaalikoulu 2 kpl, Turun normaalikoulu 1 kpl

Yhtään hanketta ei ole Helsingin normaalilyseolla, Lapin yliopiston harjoittelukoululla, Vasa Övningskolanilla ja Joensuun normaalikoululla.

Hankkeet jakautuvatkoulasteittain: alakoulu 4 kpl, alakoulu ja yläkoulu 1 kpl, yläkoulu 3 kpl, yläkoulu ja lukio 4 kpl, lukio 4 kpl ja opetusharjoittelijoille 1 kpl. Eli selkeästi erilaisella painotuksella kuin Koulu 3.0 -hankeessa.

Jokunen hankkeista on jo päättynyt, mutta hankkeiden toteuttamisen pääpaino on keväällä 2012. Laitehankinnoissa on kovasti suuntauduttu iPadien käyttökokeiluihin.

12 helmikuuta 2012

Tuunaa tuntisi -tapahtumassa

Hankkeen koordinaattori oli saanut pyynnön osallistua Tampereella järjestettävään "Tuunaa tuntisi" -tapahtumaan. Otsikolla "Norssit hyödyntämässä yhteisöllistä mediaa ja tietotekniikkaa - eNorssi koulujen tukena" esiteltiin pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja yhteisöllisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen perusopetuksessa. Koulu 3.0- ja Koulu 3.1-hankkeiden kokeilut ja kehittämistyö sai positiivisen kauan yleisössä. Keskusteluluennossa kerrottiin mm. miten mm. wikit (Rauman normaalikoulun ja Viikin normaalikoulun esimerkit), blogit (Viikki) sekä ilmaiset oppimisympäristöt (Yammer Viikissä, Edmodo Turun normaalikoulussa) ovat olleet opetuksen tukena.

Normaalikoulujen verkoston - eNorssi - yhteinen opettajien täydennyskoulutushanke Norssiope.fi esiteltiin myös. Tämän hankkeen yksi merkittävä ulottuvuus on uudenlainen lähestymistapa koulujen opettajien tvt-osaamiseen ja tvt-tuen toteuttamiseen.